Kategorier

Kunstfradrag

   

Virksomheder, der køber kunst, kan normalt ikke fratrække udgifterne hertil i deres skatteregnskab. Det skyldes, at værdien af et kunstværk normalt ikke forringes.


Der findes imidlertid en undtagelse. For at støtte kunstnere findes der i skattereglerne et helt særligt regelsæt, som regeringen vedtog i 2002, som under visse betingelser giver virksomheder ret til at fratrække eller afskrive udgifter til køb af kunst.

  

Udgifter til køb af kunstværker, der hænges op eller stilles op i virksomhedens lokaler, kan afskrives efter den såkaldte saldometode med op til 25 % om året. Altså efter samme regler  som inventar. Der kan foretages fuld afskrivning i anskaffelsessåret - også selv om købet sker i slutningen af regnskabsåret.

 

Hvis købesummen er på kr. 12.600 (2014) eller mindre pr. værk, kan virksomheden trække hele beløbet fra i det år, hvor kunstværket bliver købt.


De særlige regler gælder kun for originale billedkunstneriske værker. Det SKAL være et førstegangskøb og skal købes direkte af kunstneren eller af et galleri, som har kunstværket i kommission og kunstværket må ikke have været handlet før.

  

Reproduktioner er ikke omfattet af reglerne.

  

Virksomheden som køber kunstværket af en kunstner, må ikke være i familie eller på anden måde nærtstående til virksomhedens ejer.

 

Kunstnerens nationalitet har ingen betydning for afskrivningen.